Regulamin pobytu

REGULAMIN PORZĄDKOWY
OŚRODKA WIKING W KĄTACH RYBACKICH

Wczasowicz zobowiązany jest do:
Dokonania formalności meldunkowych i opłat w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu, przedkładając dowód osobisty oraz na żądanie – dowody tożsamości osób towarzyszących.

Wszyscy Wczasowicze zobowiązani są ponadto do:

 1. Przestrzegania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, szczególnie w zakresie pozostawiania bez nadzoru uruchomionych urządzeń elektrycznych i kuchenek gazowych,
 2. Przestrzegania zakazu przywożenia i używania własnych grzejników elektrycznych,
 3. Przestrzegania obowiązującego zakazu palenia papierosów we wszystkich budynkach na terenie ośrodka,
 4. Parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych,
 5. Systematycznego wyrzucania śmieci ( zwłaszcza zużytych pieluszek jednorazowego użytku) w miejscach do tego przeznaczonych, na zewnątrz budynków,
 6. Nie wrzucania do muszli klozetowych podpasek, chusteczek higienicznych i innych odpadków,
 7. Przestrzegania zasad dotyczących przebywania psa na terenie ośrodka, tj. wyprowadzania psa na smyczy, sprzątania nieczystości, nie pozostawiania bez opieki w pokoju lub domku, pilnowania, aby pies nie zakłócał ciszy innym wczasowiczom, zapewnienia psu kojca,
 8. Przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.oo do 7.oo
 9. Sprawowania opieki nad własnymi dziećmi na placach zabaw, w szczególności zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu przez dzieci z trampoliny, na której w sposób bezpieczny przebywać może tylko jedno dziecko!

Zabrania się wczasowiczom i osobom towarzyszącym:

 1. Korzystania z trampoliny osobom dorosłym,
 2. Niszczenia zieleni ośrodka,
 3. Mycia samochodów,
 4. Rozbijania namiotów i stawiania przyczep campingowych na terenie ośrodka bez zgody właścicieli ośrodka,
 5. Wprowadzania na teren ośrodka osób nie zameldowanych bez wiedzy i zgody właścicieli ośrodka. Po godzinie 22.oo osoby te muszą opuścić ośrodek, względnie mogą pozostać na noc za zgodą właścicieli ośrodka po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu opłaty za miejsce noclegowe, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Uwagi!

Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i straty pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych, poniesionych przez wczasowiczów w czasie pobytu w ośrodku, o ile nie zdeponowano ich uprzednio, za pokwitowaniem u właścicieli ośrodka.
Ośrodek nie dysponuje parkingiem strzeżonym.
Uwagi w sprawach dotyczących działalności ośrodka i warunków pobytu należy kierować do właścicieli ośrodka.


Masz pytania związane z pobytem w Ośrodku Wiking? Skontaktuj się z nami – odpowiemy na każde z nich!